Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy ngành CNKTMT áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

03.05.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học, hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019 (file đính kèm)

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác