Chuyển tới nội dung

Lý lịch khoa học Giảng viên Khoa Môi trường

14.08.2022

1.Bộ môn Công nghệ môi trường

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thu Huyền

Tại đây

2

Vũ Thị Mai

Tại đây

3

Mai Quang Tuấn

Tại đây

4

Lương Thanh Tâm

Tại đây

5

Phạm Đức Tiến

Tại đây

6

Bùi Thị Thanh Thủy

Tại đây

7

Nguyễn Thị Bình Minh

Tại đây

8

Đoàn Thị Oanh

Tại đây

9

Nguyễn Phương Tú

Tại đây

10

Nguyễn Xuân Lan

Tại đây

11

Trương Đức Cảnh

Tại đây

12

Nguyễn Hồng Đăng

Tại đây

2. Bộ môn Độc học và quan trắc môi trường

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Lê Thanh Huyền

Tại đây

2

Trịnh Thị Thủy

Tại đây

3

Lê Thu Thủy

Tại đây

4

Bùi Thị Thư

Tại đây

5

Phạm Phương Thảo

Tại đây

6

Trịnh Kim Yến

Tại đây

7

Đỗ Thị Hiền

Tại đây

8

Mai Văn Tiến

Tại đây

9

Nguyễn Thị Phương Mai

Tại đây

10

Phạm Bá Việt Anh

Tại đây

11

Trịnh Thị Thắm

Tại đây

3. Bộ môn quản lý môi trường

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Khắc Thành

Tại đây

2

Vũ Văn Doanh

Tại đây

3

Lê Đắc Trường

Tại đây

4

Phạm Thị Mai Thảo

Tại đây

5

Phạm Thị Hồng Phương

Tại đây

6

Nguyễn Thị Linh Giang

Tại đây

7

Tạ Thị Yến

Tại đây

8

Nguyễn Khánh Linh

Tại đây

9

Nguyễn Hà Linh

Tại đây

10

Kiều Thị Hòa

Tại đây

11

Vũ Thanh Ca

Tại đây

12

Nguyễn Mai Lan

Tại đây

13

Nguyễn Như Yến

Tại đây

14

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tại đây

15

Bùi Phương Thúy

Tại đây

4. Bộ môn quản lý tài nguyên thiên nhiên

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tại đây

2

Hoàng Ngọc Khắc

Tại đây

3

Hoàng Thị Huê

Tại đây

4

Bùi Thị Thu Trang

Tại đây

5

Nguyễn Bích Ngọc

Tại đây

6

Nguyễn Thị Hoài Thương

Tại đây

7

Nguyễn Thị Thu Nhạn

Tại đây

8

Mai Hương Lam

Tại đây

9

Phạm Hồng Tính

Tại đây

10

Bùi Thị Nương

Tại đây

11

Nguyễn Thế Hưng

Tại đây

5. Tổ quản lý phòng thí nghiệm

<
Bài viết khác