Chuyển tới nội dung

Chứng nhận Kiểm định Chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

03.05.2020

Sau một thời gian thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Nhà trường đã đăng ký kiểm định chất lượng với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường được Trung tâm cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT. Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chính là sự khẳng định chất lượng của Nhà trường về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên... đã đạt tiêu chuẩn cao phục vụ cho công tác giảng dạy của trường.

Trước đó, tháng 3/2018, Nhà trường cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Nhà trường sẽ tiếp tục tự đánh giá và đăng ký kiểm định các Chương trình đào tạo khác của Nhà trường. Đây chính là cơ sở để các bậc phụ huynh, các em sinh viên đang học và những học sinh năm cuối cấp Trung học phổ thông đang tìm hiểu về ngành nghề yên tâm, tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Bài viết khác