Chuyển tới nội dung

Hồ sơ giảng viên

Khoa Môi trường hiện có 58 cán bộ giảng viên, với 04 PGS, 21Tiến sĩ, 7 nghiên cứu sinh, 22 Thạc sĩ, 03 Cử nhân

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

 1.  

Lê Thị Trinh

PGS.Tiến sĩ

Hóa học

Trưởng Khoa

 
 1.  

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

PGS.Tiến sĩ

Sinh học

Phó trưởng Khoa

 
 1.  

Nguyễn Khắc Thành

Thạc sỹ - NCS

Sinh học

Phó trưởng Khoa

 

 1.  

Nguyễn Thu Huyền

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

Trưởng bộ môn Công nghệ môi trường

 
 1.  

Vũ Thị Mai

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

Phó trưởng bộ môn Công nghệ môi trường

 

 1.  

Lê Thanh Huyền

Tiến sĩ

Sinh học

Trưởng bộ môn Độc học và quan trắc môi trường

 
 1.  

Trịnh Thị Thủy

Tiến sĩ

Hóa học

Phó trưởng bộ môn Độc học và quan trắc môi trường

 

 1.  

Hoàng Ngọc Khắc

PGS.Tiến sĩ

Sinh học

Trưởng bộ môn Tài nguyên thiên nhiên

 
 1.  

Hoàng Thị Huê

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Phó trưởng bộ môn Tài nguyên thiên nhiên

 
 1.  

Vũ Văn Doanh

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Trưởng bộ môn Quản lý môi trường

 

 1.  

Lê Đắc Trường

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Phó trưởng bộ môn Quản lý môi trường

 

 1.  

Lê Ngọc Thuấn

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

Tổ trưởng tổ quản lý phòng thí nghiệm môi trường

 
 1.  

Trịnh Thị Thắm

Tiến sĩ

Hóa học

Tổ phó tổ quản lý phòng thí nghiệm môi trường

 

 1.  

Vũ Thanh Ca

PGS.Tiến sĩ

Quản lý môi trường

Giảng viên

 
 1.  

Lê Thu Thủy

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Bùi Thị Thư

Tiến sĩ

Hóa học

Giảng viên

 

 1.  

Mai Quang Tuấn

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Hồng Đăng

Tiến sĩ

Quản lý môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Bùi Thị Nương

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường đô thị

Giảng viên

 
 1.  

Bùi Thị Thu Trang

Thạc sỹ - NCS

Quản lý tài nguyên nước

Giảng viên

 

 1.  

Lê Thị Thoa

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Bích Ngọc

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Nhạn

Tiến sĩ

Phát triển bền vững

Giảng viên

 

 1.  

Lương Thanh Tâm

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường và dân dụng

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Khánh Linh

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Hoài Thương

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Linh Giang

Tiến sĩ

Địa lý

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Phương Thảo

Thạc sỹ

Hóa học

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Thị Hồng Phương

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Thị Mai Thảo

PGS.Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường đô thị

Giảng viên

 
 1.  

Tạ Thị Yến

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Trịnh Kim Yến

Thạc sỹ

Hóa học

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Đức Tiến

Thạc sỹ - NCS

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Mai Văn Tiến

Tiến sĩ

Hoá học

Giảng viên

 
 1.  

Nguyễn Xuân Lan

Thạc sỹ - NCS

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Lê Thị Tuyết Mai

Thạc sỹ - NCS

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Bùi Thị Thanh Thuỷ

Thạc sỹ

Quá trình thiết bị công nghệ hóa học

Giảng viên

 

 1.  

Đỗ Thị Hiền

Thạc sỹ

Công nghệ hóa học

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Thành Trung

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Lê Văn Sơn

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

 

 1.  

Kiều Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

 

 1.  

Nguyễn Hà Linh

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Đoàn Thị Oanh

Tiến sĩ

 Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Bình Minh

Thạc sỹ

 

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Bích Nguyệt

Cử nhân

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Trợ lý Khoa

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Loan

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Trợ lý Khoa

 

 1.  

Nguyễn Thị Phương Mai

Tiến sĩ

Công nghệ sinh học

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Phương Tú

Thạc sỹ

Kỹ thuật vệ sinh môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Bùi Thị Phương

Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chuyên viênQuản lý phòng thí nghiệm

 

 1.  

Mai Hương Lam

Thạc sỹ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Hồng Tính

Tiến sĩ

Sinh học

Giảng viên

 

 1.  

Kiều Thị Hòa

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Mai Lan

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

 1.  

Nguyễn Như Yến

Thạc sỹ

 

Giảng viên

 

 1.  

Trương Đức Cảnh

Thạc sỹ

 

Giảng viên

 

 1.  

Phạm Bá Việt Anh

Tiến sĩ

Vật lý

Giảng viên

 

 1.  

Thái Thị Tuyết

Cử nhân

 

Chuyên viên

 

 1.  

Dương Đức Tuấn

Cử nhân

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên viên