Chuyển tới nội dung

Hồ sơ giảng viên Khoa Môi trường

Khoa Môi trường hiện có 56 cán bộ giảng viên, với 05 PGS, 28 Tiến sĩ, 05 nghiên cứu sinh, 26 Thạc sĩ, 02 Cử nhân

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

PGS.Tiến sĩ

Sinh học

Phó trưởng Khoa, Quyền Trưởng Khoa

Tại đây

2

Nguyễn Khắc Thành

Thạc sỹ 

Sinh học

Phó trưởng Khoa

Tại đây

3

Nguyễn Thu Huyền

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

Trưởng bộ môn Công nghệ môi trường

Tại đây

4

Vũ Thị Mai

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

Phó trưởng bộ môn Công nghệ môi trường

Tại đây

5

Lê Thanh Huyền

Tiến sĩ

Sinh học

Trưởng bộ môn Độc học và quan trắc môi trường

Tại đây

6

Trịnh Thị Thủy

Tiến sĩ

Hóa học

Phó trưởng bộ môn Độc học và quan trắc môi trường

Tại đây

7

Hoàng Ngọc Khắc

PGS.Tiến sĩ

Sinh học

Trưởng bộ môn Tài nguyên thiên nhiên

Tại đây

8

Hoàng Thị Huê

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Phó trưởng bộ môn Tài nguyên thiên nhiên

Tại đây

9

Vũ Văn Doanh

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Trưởng bộ môn Quản lý môi trường

Tại đây

10

Lê Đắc Trường

Thạc sỹ 

Khoa học môi trường

Phó trưởng bộ môn Quản lý môi trường

Tại đây

11

Lê Ngọc Thuấn

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường

Tổ trưởng tổ quản lý phòng thí nghiệm môi trường

Tại đây

12

Trịnh Thị Thắm

Tiến sĩ

Hóa học

Tổ phó tổ quản lý phòng thí nghiệm môi trường

Tại đây

13

Vũ Thanh Ca

PGS.Tiến sĩ

Quản lý môi trường

Giảng viên

Tại đây

14

Lê Thu Thủy

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

15

Bùi Thị Thư

Tiến sĩ

Hóa học

Giảng viên

Tại đây

16

Mai Quang Tuấn

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

17

Nguyễn Hồng Đăng

Tiến sĩ

Quản lý môi trường

Giảng viên

Tại đây

18

Bùi Thị Nương

Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường đô thị

Giảng viên

Tại đây

19

Bùi Thị Thu Trang

Tiến sĩ

Quản lý tài nguyên nước

Giảng viên

Tại đây

20

Nguyễn Bích Ngọc

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

21

Nguyễn Thị Thu Nhạn

Tiến sĩ

Phát triển bền vững

Giảng viên

Tại đây

22

Lương Thanh Tâm

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường và dân dụng

Giảng viên

Tại đây

23

Nguyễn Khánh Linh

Thạc sỹ - NCS

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

24

Nguyễn Thị Hoài Thương

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

25

Nguyễn Thị Linh Giang

Tiến sĩ

Địa lý

Giảng viên

Tại đây

26

Phạm Phương Thảo

Thạc sỹ

Hóa học

Giảng viên

Tại đây

27

Phạm Thị Hồng Phương

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

28

Phạm Thị Mai Thảo

PGS.Tiến sĩ

Kỹ thuật môi trường đô thị

Giảng viên

Tại đây

29

Tạ Thị Yến

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

30

Trịnh Kim Yến

Thạc sỹ

Hóa học

Giảng viên

Tại đây

31

Phạm Đức Tiến

Thạc sỹ - NCS

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tại đây

32

Mai Văn Tiến

Tiến sĩ

Hoá học

Giảng viên

Tại đây

33

Nguyễn Xuân Lan

Thạc sỹ - NCS

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tại đây

34

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thạc sỹ - NCS

Môi trường, nước, hải dương học

Giảng viên

Tại đây

35

Bùi Thị Thanh Thuỷ

Thạc sỹ

Quá trình thiết bị công nghệ hóa học

Giảng viên

Tại đây

36

Đỗ Thị Hiền

Thạc sỹ

Công nghệ hóa học

Giảng viên

Tại đây

37

Nguyễn Thành Trung

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tại đây

38

Lê Văn Sơn

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

Tại đây

39

Kiều Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

Tại đây

40

Nguyễn Hà Linh

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

41

Đoàn Thị Oanh

Tiến sĩ

 Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tại đây

42

Nguyễn Thị Bình Minh

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Giảng viên

Tại đây

43

Phạm Bích Nguyệt

Cử nhân

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Trợ lý Khoa

Tại đây

44

Nguyễn Thị Thanh Loan

Thạc sỹ

Kỹ thuật môi trường

Trợ lý Khoa

Tại đây

45

Nguyễn Thị Phương Mai

Tiến sĩ

Công nghệ sinh học

Giảng viên

Tại đây

46

Nguyễn Phương Tú

Thạc sỹ

Kỹ thuật vệ sinh môi trường

Giảng viên

Tại đây

47

Bùi Thị Phương

Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chuyên viên Quản lý phòng thí nghiệm

Tại đây

48

Mai Hương Lam

Thạc sỹ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Giảng viên

Tại đây

49

Phạm Hồng Tính

Tiến sĩ

Sinh học

Giảng viên

Tại đây

50

Kiều Thị Hòa

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

51

Nguyễn Mai Lan

Tiến sĩ

Hóa lý khí quyển

Giảng viên

Tại đây

52

Nguyễn Như Yến

Thạc sỹ

Biến đổi khí hậu

Giảng viên

Tại đây

53

Trương Đức Cảnh

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Giảng viên

Tại đây

54

Phạm Bá Việt Anh

Tiến sĩ

Vật lý

Giảng viên

Tại đây

55

Thái Thị Tuyết

Cử nhân

 

Chuyên viên

Tại đây

56

Nguyễn Thế HưngPGS.TSSinh thái họcGiảng viênTại đây