Chuyển tới nội dung

Khoa Môi trường

Happy new year 2021

Happy new year 2021

Happy new year 2021
Happy new year 2021

Happy new year 2021

Happy new year 2021
https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/
https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/
https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/
https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/
https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/

https://mt1.hunre.edu.vn/

Tin tức

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

18.04.2020
Khoa học Môi trường là một ngành mang lại cho người học ở các hệ đào tạo khác nhau những cơ hội việc làm chuyên biệt, khả năng thu nhập cao và mang tính ổn định đối với người học từ hệ đại học đến sau đại học. Với những sinh viên đã học và công tác trong ngành muốn tìm hiểu sâu để có những bước tiến đột biến, giải quyết những vấn đề nóng liên quan đến vấn đề môi trường thì Thạc sĩ Khoa học Môi trường.....

Tuyển sinh

Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

03.05.2020
Bút kí phóng sự về trải nghiệm nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa Môi trường, Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội Nhân vật: Phạm Quỳnh Anh - cựu sinh viên lớp ĐH2QM2 – Ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường- Khoa Môi trường.

Thư viện ảnh