Chuyển tới nội dung

Quá trình hình thành và phát triển

          Khoa Môi trường là đơn vị thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được thành lập năm 2001, với tên gọi là Khoa Kỹ thuật môi trường; năm 2006 đổi tên là Khoa Môi trường.Từ khi thành lập đến nay, Khoa Môi trường không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Đặc biệt trong những năm gần đây, Khoa đã có những bước tiến và đạt được những thành tích đáng kể trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Khoa Môi trường luôn có các kế hoạch dài hạn để nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung vào nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất. Từ năm 2010, Khoa chỉ có 20 cán bộ, giảng viên với 03 tiến sỹ, tính đến thời điểm hiện tại, Khoa đã có 57 cán bộ, giảng viên 26 có trình độ Tiến sĩ, 28 Thạc sĩ. Khoa cũng đã xây dựng được 01 phòng thí nghiệm với nhiều trang thiết bị hiện dại, đáp ứng được cơ bản nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa.

          Hiện nay, Khoa đang được Nhà trường phân công quản lý, thực hiện các chươmg trình đào tạo Đại học các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Sinh học ứng dụng, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Thạc sĩ các ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.