Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng Khoa:     PGS.TS. GVC Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng Khoa:          ThS. GVC Nguyễn Khắc Thành

                                          TS. Vũ Văn Doanh

 

  • Cơ cấu tổ chức Khoa Môi trường

Khoa Môi trường hiện có 58 cán bộ, giảng viên, trong đó có 04 Phó Giáo sư, 22 Tiến sĩ, 04 Nghiên cứu sinh, 23 Thạc sĩ, 04 Cử nhân, 01 Kỹ sư cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và liên kết đào tạo từ các trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước và các chuyên gia từ các cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Khoa Môi trường đã xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến hiện đại về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; đánh giá chất lượng nước, không khí, đất; phân tích độc chất; thí nghiệm vi sinh có khả năng đáp ứng được nhu cầu dạy, học và nghiên cứu khoa học của cán bộ, học sinh, sinh viên trong khoa.

 

GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHOA MÔI TRƯỜNG

TT

Đơn vị thuộc Khoa

Tổng số

Trình độ

Giới thiệu

PGS

Tiến sĩ

Thạc sĩ

CN/KS

1

Bộ môn Quản lý Môi trường

14

1

7

7

 

Tại đây

2

Bộ môn Quản lý Tài nguyên thiên nhiên

10

2

7

3

 

Tại đây

3

Bộ môn Công nghệ Môi trường

12

 

4

8

 

Tại đây

4

Bộ môn Độc học và Quan trắc môi trường

13

1

8

5

 

Tại đây

5

Văn phòng Khoa

9

 

 

4

5

Tại đây

Tổng

58

4

26

27

4