Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

  • Lãnh đạo Khoa:

Trưởng Khoa:     PGS.TS. GVC Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng Khoa:          ThS. GVC Nguyễn Khắc Thành

  • Cơ cấu tổ chức Khoa Môi trường

Khoa Môi trường hiện có 57 cán bộ, giảng viên với 05 Phó Giáo sư, 26 Tiến sỹ, 10 Nghiên cứu sinh, 28 Thạc sỹ, 03 kỹ sư, cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và liên kết đào tạo từ các trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước và các chuyên gia từ các cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Khoa Môi trường đã xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến hiện đại về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; đánh giá chất lượng nước, không khí, đất; phân tích độc chất; thí nghiệm vi sinh có khả năng đáp ứng được nhu cầu dạy, học và nghiên cứu khoa học của cán bộ, học sinh, sinh viên trong khoa.