Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

26.05.2019

Quyết định ban hành “Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Khoa học môi trườngQuản lý tài nguyên và môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội”. 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác