Chuyển tới nội dung

Vị trí việc làm: Nghiên cứu viên

03.05.2020

VỊ TRÍ VIỆC LÀM: NGHIÊN CỨU VIÊN

Việc học đại học không phải con đường duy nhất để thành công. Tuy nhiên, đối với những người lựa chọn con đường này, việc được học tập, rèn luyện trong một môi trường học tập phù hợp, cộng với niềm yêu thích và mong muốn được gắn bó, đóng góp vào lĩnh vực mà mình yêu thích như là sự nghiệp của mình sau này, sẽ giúp tạo những tiền đề rất tốt cho những thành công trong tương lai.

Tôi tên là Cung Hồng Việt, là cựu sinh viên khóa 5, Khoa Môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tháng 6 năm 2019, tôi tốt nghiệp Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hệ chính quy dài hạn và được cấp bằng Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường loại giỏi. Để đạt được thành quả nói trên, ngoài sự cố gắng tiếp thu, rèn luyện trong quá trình học tập tại trường của bản thân, không thể không kể tới sự định hướng của Ban Giám hiệu nhà trường cũng như sự giảng dạy tận tình và đầy kinh nghiệm của đội ngũ các thầy, cô giáo giảng viên toàn trường nói chung và các thầy, cô giáo của Khoa Môi trường nói riêng. Chương trình học đối với chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường mà Nhà trường đưa ra cung cấp những kiến thức bám sát với những yêu cầu thiết yếu của ngành, điển hình là các học phần chính như: Đánh giá tác động môi trường, Quan trắc môi trường, Quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên… Bên cạnh đó là các học phần mang tính bổ trợ kỹ năng công việc như: Mô hình hóa môi trường, Cơ sở GIS và viễn thám, Truyền thông môi trường… Ngoài những môn học chuyên ngành cần thiết, bám sát với yêu cầu thiết yếu của ngành, lĩnh vực liên quan, Nhà trường rất chú trọng tới công tác đào tạo, bổ sung cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng đặc thù khác phục vụ cho công việc, điển hình là: Kỹ năng ứng dụng về công nghệ thông tin văn phòng; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ - Tiếng Anh; Kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xin việc…).

Nghiên cứu viên: Cung Hồng Việt, Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải Văn - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Cũng chính những kiến thức đã được chuẩn bị, trau dồi và luyện tập từ trước này, tôi được ghi nhận và được tuyển vào công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải Văn - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với chức vụ công tác là nghiên cứu viên với công việc chính là tham gia thực hiện các đề tài nguyên cứu nhằm đưa ra những phát hiện mới hay câu trả lời, phương pháp giải quyết cho các vấn đề liên quan tới vấn đề khí tượng thủy văn, môi trường. Để thực hiện tốt công việc này, người nghiên cứu viên phải có sự chăm chỉ, cần cù, nhạy bén trong quá trình tìm hiểu nhằm đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề tối ưu. Ngoài ra, công việc hiện tại của tôi cũng yêu cầu người nghiên cứu viên phải có kỹ năng về mô hình hóa môi trường như: mô phỏng diễn biến dòng chảy, chất lượng của các lưu vực sông hay mô phỏng sự phân tán của các chất ô nhiễm trong không khí. Mặc dù đây là những kỹ năng phức tạp, thiên về kinh nghiệm thực hiện, tuy nhiên với những kiến thức nền đã được học từ trước cùng với sự học hỏi từ các anh chị đồng nghiệp đã, tôi đã nhanh chóng làm quen được với các mô hình để hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Tốt nghiệp đại học, ra trường được làm việc đúng lĩnh vực yêu thích, tôi như chạm đến ước mơ của mình, tuy nhiên con đường phía trước còn rất dài, và tôi sẽ đi tiếp những bước chắc chắn, để biến ước mơ thành những mục tiêu cụ thể, hành động cụ thể.

Với tôi, chọn nghề môi trường, đi đâu làm gì cũng có cơm ăn, thế mới là ổn định.

Bài viết khác