Chuyển tới nội dung

Gia tăng nguồn nhân lực ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Xu hướng tất yếu của các nước đang phát triển như Việt Nam

05.05.2023

GIA TĂNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN NHƯ VIỆT NAM

Công nghiệp hóa, đô thị hoá và sự gia tăng dân số…đang gây áp lực rất lớn lên tài nguyên và môi trường. Vì vậy, quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường là một trong những hoạt động cần được ưu tiên cùng với phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, người làm công tác quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam còn rất thấp khoảng 29 cán bộ/1 triệu dân, trong khi đó các quốc gia lân cận và thế giới tỷ lệ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường cao hơn rất nhiều như Trung Quốc là 40, Thái Lan 42, Campuchia 55, Malaixia 100, Singapo 350, Canada 155 và Vương Quốc Anh là 204 cán bộ/1 triệu dân. Thực tế đó cho thấy nhu cầu nguồn nhân lực quản lý tài nguyên và môi trường ở nước ta trong thời gian tới cần phải tăng lên để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội (HUNRE) đang đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về quản lý tài nguyên và môi trường với 8 vị trí việc làm sau:

- Cán bộ quản lý nhà nước về môi trường, tham khảo: Tại đây

- Quản lý an toàn - lao động và môi trường (HSE), tham khảo: Tại đây

- Tư vấn lập hồ sơ môi trường, tham khảo: Tại đây

- Cán bộ thanh tra, giám sát, tham khảo: Tại đây

- Truyền thông bảo vệ môi trường: tham khảo: Tại đây

- Nhân viên tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái, tham khảo: Tại đây

- Nhân viên cho các tổ chức phi chính phủ, tham khảo: Tại đây

- Nghiên cứu viên, tham khảo Tại đây; Giảng viên, tham khảo Tại đây

Bài viết khác