Chuyển tới nội dung

Kế hoạch Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2020

02.06.2020

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1.1. Thời gian: Từ 7h30 – 9h00, thứ 6 ngày 05/06/2020
1.2. Địa điểm: Sảnh nhà B - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội,
số 41A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
1.3. Thành phần:
- Đại diện Ban giám hiệu;
- Đại diện các phòng, ban, khoa, trung tâm trực thuộc Trường;
- Cán bộ, Giảng viên khoa Môi trường;
- Học viên, Sinh viên khoa Môi trường
2. CHƯƠNG TRÌNH

Chi tiết tại file đính kèm

Tệp tin đính kèm: