Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/06/2022 - Chủ đề "Chỉ một Trái Đất"

30.05.2022

LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
Chủ đề “Chỉ một Trái Đất”
 
Thời gian: 14h00 thứ 6 ngày 03 tháng 06 năm 2022
Địa điểm: Sảnh nhà B cơ sở 1- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác