Chuyển tới nội dung

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt chuẩn 4 sao định hướng ứng dụng theo bảng xếp hạng UPM

13.10.2023

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt chuẩn 4 sao định hướng ứng dụng theo bảng xếp hạng UPM

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học UPM (University Performance Metrics) vừa công bố kết quả xếp hạng đối sánh cho các trường đại học. Theo đó, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt chuẩn 4 sao theo định hướng ứng dụng.

Ngày 8/10/2023, Viện Đổi mới sáng tạo UPM thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã công bố kết quả xếp hạng đối sánh theo Bộ tiêu chuẩn của UPM với 8 nhóm lĩnh vực và 52 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1.000 điểm. 8 nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (14 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (5 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (6 tiêu chí, trọng số 10%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (5 tiêu chí, trọng số 8%), CNTT và tài nguyên số (8 tiêu chí, trọng số 8%), Mức độ quốc tế hóa (5 tiêu chí, trọng số 5%) và Phục vụ cộng đồng (4 tiêu chí, trọng số 8%). Đây là hệ thống xếp hạng đối sánh về mức độ xuất sắc của chất lượng giáo dục đang có hơn 100 Cơ sở giáo dục và Chương trình đào tạo của 8 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Brunei, Đài Loan và Hoa Kỳ tham gia.

Theo đó, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đạt được kết quả tổng thể ở mức 4 sao theo định hướng ứng dụng với 553.5/1000 điểm, trong đó, 4/8 lĩnh vực bao gồm: Định hướng chiến lược, Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo đạt 4 sao và đặc biệt lĩnh vực Phục vụ cộng đồng đạt 5 sao. Kết quả khái quát được UPM công bố trên website chính thức theo đường link: https://upm.vn/university/93.

Bài viết khác